Ontwerpbesluit omgevingsvergunning David Ricardostraat 2-4

Stadsdeel Nieuw-West -
3 januari 2018

David Ricardostraat 2-4, 1066JS, kadastraal bekend STN02 F 03196, verleend voor het transformeren van een bestaand kantoorgebouw naar een woongebouw met 365 appartementen, het verbouwen van de parkeergarage naar 220 parkeerplaatsen, bergruimten, fietsenstallingen, het gebruiken van een deel van de beganegrondverdieping van het gebouw als (dag)horeca en als (kleine)supermarkt, verzonden op 27 december 2017, OLO 2886825.

Het besluit ligt van 28 december 2017 tot en met 8 februari 2018 ter inzage bij het Stadsloket Nieuw-West.

Het ontwerpbesluit ligt, tijdens de openingstijden, ter inzage bij het loket van stadsdeel Nieuw-West.

Niet mee eens?

Informatie over zienswijze indienen.