Aanvraag omgevingsvergunning Noordermarkt 44

Stadsdeel CentrumĀ -
16 januari 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Noordermarkt 44, 1015 NA: voor het versterken van de keermuur ter plaatse van de berging van het gebouw Noordermarkt 44 ten behoeve van de kerk, datum ontvangst 21 november 2019. OLO-nummer 4837661.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.