Aanvraag omgevingsvergunning Lindengracht 328

Stadsdeel CentrumĀ -
16 januari 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Lindengracht 328, 1015 KN: voor het dichtzetten van het balkon op de eerste verdieping bij het gebouw Lindengracht 328 ten behoeve van de woonfunctie, datum ontvangst 16 december 2019. OLO-nummer 4837885.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.