Aanvraag omgevingsvergunning Lijnbaansgracht 148

Stadsdeel CentrumĀ -
16 januari 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Lijnbaansgracht 148, 1016 VW: voor het vervangen van de kozijnen van het gebouw Lijnbaansgracht 148 ten behoeve van de woningen, datum ontvangst 2 december 2019. OLO-nummer 4851093.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.