Aanvraag omgevingsvergunning Marnixstraat 73

Stadsdeel CentrumĀ -
16 januari 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Marnixstraat 73, 1015 VC: voor Marnixstraat 73 - zelfstandige woning zolder, datum ontvangst 6 december 2019. OLO-nummer 4820987.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.