Aanvraag omgevingsvergunning Staalstraat 11

Stadsdeel CentrumĀ -
16 januari 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Staalstraat 11, 1011 JK: voor het omzetten van de winkelfunctie op de eerste verdieping naar een woonfunctie, het wijzigen van de ramen en kozijnen en het verrichten van inpandige wijzigingen van het gebouw Staalstraat 11 met behoud van bestemming daarvan tot wonen, datum ontvangst 22 november 2019. OLO-nummer 4794449.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.