Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf Lange Niezel 27 H

Stadsdeel CentrumĀ -
27 maart 2020

Lange Niezel 27 H, 1012GS, Dossiernummer Z/20/633110

De exploitant van Lange Niezel 27 H, Pomme Pomme BV, heeft een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor een alcohol schenkend horecabedrijf. Het horecabedrijf zal de volgende openingstijden hebben: zondag t/m donderdag 07.00 uur tot 01.00 uur, vrijdag en zaterdag 07.00 uur tot 03.00 uur.

Heeft u hier vragen over of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie, een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan:

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
o.v.v. het dossiernummer

Of per mail naar: horecavergunningen.sdc@amsterdam.nl.