Aanvraag omgevingsvergunning Amstel 4

Stadsdeel CentrumĀ -
26 maart 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Amstel 4, 1017 AA: voor het tijdelijk plaatsen van een digitaal reclameobject (MUPI) )in de openbare ruimte ter hoogte van het gebouw Amstel 4, datum ontvangst 18 februari 2020. OLO-nummer 4962949.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.