Aanvraag omgevingsvergunning Haarlemmerstraat 57

Stadsdeel CentrumĀ -
26 maart 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Haarlemmerstraat 57, 1013 EK: voor het verrichten van diverse inpandige en restauratieve wijzigingen aan het pand Haarlemmersstraat 57-59 ten behoeve van de woon,-en winkelfunctie , datum ontvangst 11 maart 2020. OLO-nummer 5016891.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.