Aanvraag omgevingsvergunning Brouwersgracht 18

Stadsdeel CentrumĀ -
26 maart 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Brouwersgracht 18, 1013 GW: voor het bouwkundig spiltsen van de tweede en derde verdieping van het gebouw Brouwersgracht 18 met behoud van de bestemming tot twee woningen, datum ontvangst 11 maart 2020. OLO-nummer 5017585.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.