Aanvraag omgevingsvergunning Bloemstraat 96

Stadsdeel CentrumĀ -
26 maart 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Bloemstraat 96, 1016 LG: voor het uitvoeren van funderingsherstel en het intern veranderen van het gebouw Bloemstraat 96 met bestemming daarvan tot 3 woningen, datum ontvangst 04 maart 2020. OLO-nummer 4997501.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.