Aanvraag omgevingsvergunning Amstel 63

Stadsdeel CentrumĀ -
26 maart 2020

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Amstel 63, 1018 EJ: voor het plaatsen van veertien zonnepanelen op het dak van de woonboot op de locatie Amstel 63G, datum ontvangst . OLO-nummer 4912919.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.