Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Keizersgracht 102 en Prinsengracht 185

Stadsdeel Centrum -
14 februari 2019

Geweigerde omgevingsvergunning:

Keizersgracht 102 en Prinsengracht 185, 1015 DS: voor het kappen van vijf esdoorns (Acer) in de tuinen behorende bij Prinsengracht 185 en Keizersgracht 102, verzonden op 11 februari 2019. OLO-nummer 3390031.

Voor het inzien van het besluit en de stukken, kunt u een afspraak maken met de gemeente Amsterdam. Dit kan op twee manieren:

  • Online: via de link Afspraak maken (onder het kopje Directregelen) op de pagina www.amsterdam.nl/veelgevraagd.
  • Telefonisch: via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

De afspraak is op z'n vroegst over twee werkdagen.

Niet mee eens?

Informatie over bezwaar maken.