Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning kap Herengracht 12A

Stadsdeel CentrumĀ -
14 februari 2019

Herengracht 12A, 1015 BK: voor het kappen van een kastanjeboom in de achtertuin van het gebouw Herengracht 12, verzonden op 6 februari 2019. OLO-nummer 4099735.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.