Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuwezijds Armsteeg 6

Stadsdeel CentrumĀ -
14 februari 2019

Nieuwezijds Armsteeg 6, 1012 NB: voor het plaatsen van een verlicht uithangbord en reclame plat op de gevel van het gebouw Nieuwezijds Armsteeg 6 ten behoeve van de winkelfunctie, verzonden op 7 februari 2019. OLO-nummer 4093741.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.