Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuwe Prinsengracht 106

Stadsdeel CentrumĀ -
14 februari 2019

Nieuwe Prinsengracht 106, 1018 VX: voor plaatsen van een dakterras op het dak van het gebouw Nieuwe Prinsengracht 106 -3 ten behoeve van de woning, verzonden op 8 februari 2019. OLO-nummer 4060777.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.