Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Koningsplein 10

Stadsdeel CentrumĀ -
14 februari 2019

Koningsplein 10, 1017 BB: voor het restaureren van het casco van de panden Koningsplein 2-4-6, 8, 10, 12-14 en Panden Singel 468 en 470-472, verzonden op 5 februari 2019. OLO-nummer 4081179.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.