Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kavel 4/5-terrein gelegen tussen Jan Kiststraat, Jacob Bontiusplaats en Oosterburgermiddenstraat

Stadsdeel Centrum -
14 februari 2019

Kavel 4/5-terrein gelegen tussen Jan Kiststraat, Jacob Bontiusplaats en Oosterburgermiddenstraat, 1018 LL: voor het oprichten van appartementencomplexen gebouwen 1 tot en met 4 op kavel 4/5 op het Oostenburgereiland op het terrein tussen Jan Kiststraat, Jacob Bontiusplaats en Oostenburgermiddenstraat met bestemming daarvan tot woningen, bijeenkomstfunctie en bedrijven, het oprichten van een fietsenstalling, daktuinen en een afgesloten binnentuin, verzonden op 8 februari 2019. OLO-nummer 3990491.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.