Aanvraag omgevingsvergunning Binnenkant 47

Stadsdeel CentrumĀ -
14 februari 2019

Nieuw ingediende reguliere aanvraag:

Binnenkant 47, 1011 BP: voor het bouwkundig afsplitsen en intern verbouwen van de eerste verdieping van het dubbele onderhuis in het gebouw Binnenkant 47 met bestemming als zelfstandige woning, datum ontvangst 28 januari 2019. OLO-nummer 4170613.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.