Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Leidseplein 25

Stadsdeel CentrumĀ -
20 december 2018

Leidseplein 25, 1017 PS: voor het veranderen van de indeling van de eerste verdieping en constructieve vloerverzwaring gedeelte begane grond vloer van het gebouwgedeelte Leidseplein 25 met behoud van bestemming daarvan tot winkel en kantoor en vergaderuimte, verzonden op 17 december 2018. OLO-nummer 3938571.

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.