Aanvraag omgevingsvergunning Leidseplein 25

Stadsdeel CentrumĀ -
8 november 2018

Nieuw ingediende reguliere aanvraag

Leidseplein 25, 1017 PS: voor het veranderen van de indeling van de 1e verdieping en constructieve vloerverzwaring gedeelte begane grond vloer van het gebouwgedeelte Leidseplein 25 met behoud van bestemming daarvan tot winkel en kantoor en vergaderuimte, datum ontvangst 28 september 2018. OLO-nummer 3938571.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.