Aanvraag omgevingsvergunning kap Nieuwezijds Voorburgwal 225

Stadsdeel Centrum -
22 maart 2018

Nieuw ingediende reguliere aanvraag:

Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL: voor het kappen van twee iepen in de openbare ruimte ter hoogte van Nieuwezijds Voorburgwal 225, datum ontvangst 12 maart 2018. OLO-nummer 3536763.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.