Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwezijds Voorburgwal 51

Stadsdeel CentrumĀ -
1 juni 2017

Nieuw ingediende reguliere aanvraag:

Nieuwezijds Voorburgwal 51, 1012 RD: voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw Nieuwezijds Voorburgwal 51 ten behoeve van een winkelfunctie, datum ontvangst 23 mei 2017. OLO-nummer 2993973.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.