Kennisgeving inspraakprocedure concept Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal

2 juli 2020

Het concept Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal (PDF, 1.2 MB) biedt perspectief voor datacenters om selectief door te kunnen groeien in de stad. De belangrijkste hoofdpunten zijn:

  • We zetten in op het faciliteren van selectieve groei onder strenge voorwaarden rond de bestaande clusters binnen de gemeente op de korte en middellange termijn zodat het huidige ecosysteem van datacenters bestendigd kan worden en op lange termijn de groei in de regio gefaciliteerd kan worden.
  • Om de groei van de datacentersector te borgen, zetten wij in op een maximaal gemiddelde jaarlijkse groei van 67 MVA voor de gemeente Amsterdam. De bekende projecten en initiatieven binnen de gemeente Amsterdam voorzien in het faciliteren van de marktvraag tot in ieder geval 2025.
  • We zetten in op het faciliteren van de groei in de aangewezen gebieden (Amstel III bedrijvenstrook, Sciencepark Amsterdam, Schinkelkwartier, Haven/Havenstad), de huidige clusters van datacenters. De reden hiervoor is dat clustering aan de ene kant goed aansluit bij het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de beperkt beschikbare grond in onze gemeente en aan de andere kant het eenvoudiger maakt om goed aan te sluiten op de bestaande energie-infrastructuur en glasvezelverbindingen. In andere gebieden wordt de ontwikkeling van datacenters niet toegestaan.
  • Met het oog op de schaarse ruimte is het niet wenselijk om gebouwen met een extensieve opzet te ontwikkelen binnen de aangewezen gebieden in Amsterdam. Datacentergebouwen mogen alleen nog intensief gestapeld uitgevoerd worden en er worden eisen opgenomen op het gebied van energie, restwarmte, circulair bouwen en waterverbruik.
  • Op lange termijn (> 5 - 7 jaar) zetten we in regionaal verband in op het ontwikkelen van een nieuw cluster in de MRA. De randvoorwaarden, de haalbaarheid en financiering hiervan wordt onderzocht in de regionale strategie, gezamenlijk met het Rijk en de sector.

Mening geven

Alle ingezetenen van Amsterdam en andere belanghebbenden kunnen via een inspraakreactie hun mening kenbaar maken over het conceptbeleid. Van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 kunt u uw mening geven over het concept Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal.
Het concept Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020 – 2030: Amsterdam Duurzaam Digitaal  (PDF, 1.2 MB)kunt u hier digitaal downloaden om in te zien.

Reageren

U kunt uw schriftelijke reactie tot en met 31 augustus 2020 mailen naar j.loutfi@amsterdam.nl of per post sturen naar:
Gemeente Amsterdam
Economische Zaken
Team Ondernemersklimaat, t.a.v. J. Loutfi
Postbus 2133
1000 CC AMSTERDAM