Inspraak op hondenlosloopgebieden

2 december 2020

Amsterdam gaat uitlaat- en losloopgebieden voor honden verbeteren en waar nodig uitbreiden. Honden moeten kunnen rennen en spelen, zonder dat ze overlast geven. We streven ernaar dat iedereen binnen 1 kilometer lopen een losloopgebied kan vinden. Een nieuw kader voor hondenlosloopgebieden ligt vanaf nu in de inspraak.

We bekijken of er meer losloopgebieden kunnen komen om honden meer ruimte te geven in de stad. Ook kijken we naar bestaande losloopgebieden. Zijn er aanpassingen nodig zoals hondenspeelplekken? Een hondenspeelplek bevat speeltoestellen voor honden, zoals speciale tunnels, bruggen en slalommen en/of een zwemgelegenheid.

Praatje maken

In Amsterdam wonen ongeveer 30.000 honden. Zij zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid. De eigenaren van de honden maken vaak een praatje met elkaar. Zo zorgen honden voor sociale contacten en minder eenzaamheid. Het wandelen met de hond zorgt ook voor beweging van hond én baasje en voor sociale controle in de buurt.

Aanlijnen moet

Honden moeten kunnen rennen en spelen. Maar zij zorgen soms ook voor overlast en de druk op de openbare ruimte is groot. In Amsterdam moeten daarom honden overal in de openbare ruimte aan de lijn met uitzondering van de hondenlosloopgebieden.
Op een kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of een andere speciaal aangewezen plek, is het verboden honden uit te laten. Ook moeten de eigenaren hondenpoep onmiddellijk opruimen. Dit zijn regels die zijn vastgelegd in de APV.

Hondenlosloopgebieden

We willen dat iedere hondenbezitter een losloopgebied kan bezoeken dat redelijk in de buurt ligt: binnen 1 kilometer van zijn huis. In een losloopgebied - aangeduid met speciale borden - mogen honden vrij bewegen. Wel onder toezicht en ook hier moet het baasje de uitwerpselen opruimen.

Maatwerk

De hondenlosloopgebieden moeten voldoen aan eisen van dierenwelzijn, in de openbare ruimte passen en passen bij het andere gebruik van de stad.
Er is een nieuw kader hondenlosloopgebieden met eisen en richtlijnen opgesteld voor alle bestaande en nieuwe hondenlosloopgebieden. Bij de inrichting is vaak maatwerk nodig. Het losloopgebied moet goed passen bij de omgeving.

Inspraak

Het Kader Hondenlosloopgebieden is vrijgegeven voor inspraak. U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden (PDF, 9 MB). Tot en met 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzigingen ten aanzien van hondenlosloopgebieden:

Na de inspraakperiode

Wij verwerken alle reacties in een nota van beantwoording. Dit is naar verwachting in april 2021 gereed. De nota van beantwoording gaat naar het college van B&W en het dagelijks bestuur van de zeven stadsdelen. Naar verwachting wordt het definitieve besluit over hondenlosloopgebieden genomen in het tweede kwartaal van 2021. Het besluit gaat naar de gemeenteraad ter kennisname.

Waar vind ik de losloopgebieden?

Kijk hier: https://maps.amsterdam.nl/honden/.