Voorstel voor een hemelwaterverordening

18 februari 2020

Tot en met 01-04-2020 kunt u uw mening geven over het voorstel om een Hemelwaterverordening in de gemeente Amsterdam vast te stellen. Dat is een verordening die regelt dat voor nieuwbouw in de stad een verplichting komt een voorziening te maken voor de opvang en het verwerken van regenwater op het eigen perceel. De reden hiervoor is dat klimaat verandert en dat in de toekomst steeds vaker zwaardere buien kunnen vallen. Hierdoor kan overlast en schade ontstaan, doordat straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen.

Bij werkzaamheden aan de openbare ruimte richt de gemeente deze daarom meteen regenbestendig in. Maar dat is niet meer in alle gevallen afdoende en dus wordt ook het vasthouden en tijdelijk bergen van regenwater op eigen terrein steeds meer nodig. Het voorstel is dat nieuwe bouwwerken, ook vergunningsvrije, de eerste 60 mm zelf opvangen en daarna geleidelijk afvoeren.

Lees het voorstel (PDF, 126 kB)

Het voorstel ligt tot 01-04-2020 ook bij de stadsloketten en op het kantoor van Waternet ter inzage.
Uw reactie kunt u sturen aan:
- Per e-mail: hemelwaterverordening@amsterdam.nl
- Schriftelijk: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. mevr. A. Driesen, Postbus 2758, 1018 XA Amsterdam