Kennisgeving inspraakprocedure conceptwijzigingen Uitvoeringsbesluit Centrum 2020

12 augustus 2020

Het dagelijks bestuur heeft op 30 juni 2020 de conceptwijzigingen Uitvoeringsbesluit Centrum 2020 vrijgegeven voor inspraak. U kunt van 13 augustus tot en met 24 september hierop reageren.

De belangrijkste hoofdpunten

  • Bedrijven met een afvalcontract gaan hun afval straks alleen nog ’s ochtends aanbieden, van 6.00 tot 11.00 uur.
  • Buiten de nieuwe aanbiedtijden (06.00-11.00 uur) mag bedrijfsafval alleen nog van binnenuit worden ingezameld.
  • Containers moeten voorzien zijn van de contactgegevens van de inzamelaar én van het bedrijf dat het afval aanbiedt. Zo kunnen we het dumpen van bedrijfsafval beter handhaven.
  • Papier en karton mag alleen nog gebundeld worden aangeboden, zodat er minder zwerfafval ontstaat. Dit geldt voor zowel bewoners als ondernemers.
  • Bedrijfsafval dat niet in een gesloten zak of container past, is grofvuil. Dit moet apart worden ingezameld.

Inzien

U kunt het volledige Conceptwijziging Uitvoeringsbesluit Centrum 2020 downloaden of op locatie inzien.

Inspraakreactie

Tijdens de inspraakperiode van 13 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dat kan op onderstaande manieren:

  • Een brief sturen naar Gemeente Amsterdam, Afval en Grondstoffen, t.a.v. Anita Numan, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.
  • Een email sturen naar bestuurszaken.afvalketen@amsterdam.nl 
    Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Vervolg

Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt, samen met de definitieve wijzigingen Uitvoeringsbesluit Centrum 2020, naar verwachting begin oktober 2020 ter vaststelling aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum voorgelegd.