Inspraak Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2022

8 april 2021

Op 6 april 2021 heeft het college een besluit genomen over de voorgenomen hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 (PDF, 379 kB). Een definitief besluit over de vernieuwde inrichting volgt op 1 juni.

Voorafgaand aan deze besluitvorming wil het college graag de wensen en suggesties van Amsterdammers weten. Zij kunnen deze delen via een inspraakreactie (zienswijze) of via deelname aan één van de online participatieactiviteiten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bestuurlijk Stelsel. U kunt tot 20 mei uw mening geven.

Onderzoek

In opdracht van de gemeenteraad is in 2021 de werking van het nieuwe bestuurlijk stelsel onderzocht door het bureau Necker van Naem en Tilburg Universiteit. Veel Amsterdammers hebben voor het onderzoek op verschillende manieren input geleverd.
Hoewel volgens het rapport ook zaken goed gaan, zoals de samenwerking tussen het college en de dagelijks bestuurders, legt het rapport de noodzaak tot verbeteringen bloot. Het college heeft op basis van het onderzoek en de reacties van raad, stadsdeelbesturen, stadsdeelcommissies en Amsterdammers een afweging gemaakt en vervolgens het voornemen uitgesproken om het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 te verbeteren en de participatie, ambtelijke organisatie en cultuur te versterken.

Mogelijkheden voor inspraak

Van 8 april tot 20 mei 2021 kunt u op verschillende manieren een zienswijze indienen op het voorstel van het college.

  • U kunt relevante stukken hier online inzien op de pagina Bestuurlijk Stelsel. Daar vindt u ook een digitaal formulier waarmee u een reactie kan achterlaten.
  • U kunt een mail met reactie sturen naar bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Via dit adres kunt u zich ook aanmelden voor  enquêtes.
  • Een schriftelijke reactie kan naar
    Gemeente Amsterdam, t.a.v. projectgroep Bestuurlijk stelsel
    Postbus 202
    1000 AE Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Na de inspraakperiode

De gemeente verwerkt alle reacties in een Nota van Beantwoording, die vervolgens weer aan de raad wordt voorgelegd.