Exploitatievergunning Wurst & Schnitzelhaus - George Gershwinplein 6 - 1082MV

Exploitatievergunning Wurst & Schnitzelhaus - George Gershwinplein 6 - 1082MV

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1751506
Wurst & Schnitzelhaus drankvergunning Wurst & Schnitzelhaus - George Gershwinplein 6 - 1082MV: voor het omschrijving, ingekomen op 2020-04-21. E3201FB60C0E452DA10E72EDC4C4A013;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties