Exploitatievergunning Knijn Bowlingcentrum - Scheldeplein 3 - 1078GR

Exploitatievergunning Knijn Bowlingcentrum - Scheldeplein 3 - 1078GR

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1810673
Verlenging exploitatievergunning alcoholvertrekkend zonder terras Knijn Bowling BV Scheldeplein 3, 1078 GR Geen terras verlenging Knijn Bowlingcentrum - Scheldeplein 3 - 1078GR: voor het omschrijving, ingekomen op 16-09-2020. E31CAC803FC94E48B10E7D8BF833BC58;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties