Exploitatievergunning Algemene IJsbaanpad Coöperatie U.A - IJsbaanpad 45 - 1076CV

Exploitatievergunning Algemene IJsbaanpad Coöperatie U.A - IJsbaanpad 45 - 1076CV

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1763311
Nieuwe aanvraag Exploitatievergunning alcoholverstrekkend horecabedrijf zonder terras nieuw Algemene IJsbaanpad Coöperatie U.A - IJsbaanpad 45 - 1076CV: voor het omschrijving, ingekomen op 20-05-2020. 905AE056A42E4932AD037F3CFE5435FD;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties