Exploitatievergunning Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP

Exploitatievergunning Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP

Type: exploitatievergunning
Looptijd: 31-08-2020 - 31-08-2025
Kenmerk gemeente: Z/20/1808950
Verlenging exploitatievergunning alcoholschenkend met terras Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Ongebouwd terras verlenging Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP: voor het omschrijving, ingekomen op 31-08-2020. 8F8E4D00D37E4BB4870C859F2404739A;

Locaties