Exploitatievergunning Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP

Exploitatievergunning Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1808950
Verlenging exploitatievergunning alcoholschenkend met terras Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Ongebouwd terras verlenging Vermaat Leisure B.V. - Gustav Mahlerlaan 10 - 1082PP: voor het omschrijving, ingekomen op 31-08-2020. 8F8E4D00D37E4BB4870C859F2404739A;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties