Exploitatievergunning Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV

Exploitatievergunning Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1808679
Aanvraag verlenging alcoholverstrekkende exploitatievergunning met terras en wijzing leidinggevende Drank- en Horecawetvergunning Zuidplein 12, 1077 XV Ongebouwd terras verlenging Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV: voor het omschrijving, ingekomen op 07-09-2020. 5062553C5C954F01858834D37F4D3AFC;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties