Exploitatievergunning Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV

Exploitatievergunning Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV

Type: exploitatievergunning
Looptijd: 07-09-2020 - 07-09-2025
Kenmerk gemeente: Z/20/1808679
Aanvraag verlenging alcoholverstrekkende exploitatievergunning met terras en wijzing leidinggevende Drank- en Horecawetvergunning Zuidplein 12, 1077 XV Ongebouwd terras verlenging Noodlebar Zuid BV - Zuidplein 12 - 1077XV: voor het omschrijving, ingekomen op 07-09-2020. 5062553C5C954F01858834D37F4D3AFC;

Locaties