Exploitatievergunning Butcher South B.V. - Europaboulevard 2B - 1078RV

Exploitatievergunning Butcher South B.V. - Europaboulevard 2B - 1078RV

Type: exploitatievergunning

Kenmerk gemeente: Z/20/1817972
Nieuwe aanvraag alcoholverstrekkend horecabedrijf met terras Butcher South B.V. - Europaboulevard 2 B, 1078 RV nieuw Butcher South B.V. - Europaboulevard 2B - 1078RV: voor het omschrijving, ingekomen op 28-09-2020. 371F3B7ED13C4A86B384465004975332;

Heeft u vragen over een aanvraag of wilt u de aanvraag inzien? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

U kunt gedurende 14 dagen, gerekend vanaf de datum van publicatie van de aanvraag, een zienswijze indienen via de blauwe knop. Let op: vermeld duidelijk dat het om een zienswijze gaat.

Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken. Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?
Informatie over bezwaar maken (informatie inzake bezwaarmogelijkheden).

Locaties