Concept Nota van Uitgangspunten De Boelelaan midden

6 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft op 29 oktober 2019 de concept Nota van Uitgangspunten voor de De Boelelaan midden vrijgegeven voor inspraak.

Inzage

De concept Nota van Uitgangspunten De Boelelaan midden ligt met ingang van 6 november 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

De concept Nota van Uitgangspunten is ook digitaal raadpleegbaar via www.zuidas.nl

Inspraakreactie

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een inspraakreactie naar voren brengen bij de gemeenteraad. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan de gemeenteraad van Amsterdam, onder vermelding van De Boelelaan midden, t.a.v. Z. Bojic, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Heeft u vragen of wilt u per e-mail reageren? Dan kunt u contact met ons opnemen via 0800 5065 of per mail via contact@zuidas.nl.

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsge­gevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadple­gen op de website van de gemeente Amsterdam.

Reconstructie De Boelelaan midden

De De Boelelaan midden (tussen de Parnassusweg en Beethovenstraat) is aan groot onderhoud toe. Deze reconstructie is een kans om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gehele gebied een impuls te geven. Bij grote herinrichtingsprojecten wordt eerst een nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin staan de knelpunten van de huidige inrichting en de kaders voor de nieuwe inrichting. In de Nota van Uitgangspunten De Boelelaan midden worden de knelpunten beschreven en de verkeerskundige, ruimtelijke en planningstechnische uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Midden vastgelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de concept Nota van Uitgangspunten van De Boelelaan Midden? Er is een inloop spreekuur op maandag 25 november tussen 16.00 en 18.00 uur in Zuidwende (De Boelelaan 205). Aanmelden is niet nodig. Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan www.zuidas.nl in de gaten.