Evenementenvergunning Pride Amsterdam 2019 verleend

28 mei 2019

De burgemeester heeft op 27 mei 2019 de vergunning verleend aan de Stichting Amsterdam Gay Pride voor de organisatie van de Pride Amsterdam 2019 van 27 juli tot en met 4 augustus.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending ervan een bezwaarschrift indienen (op grond van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7:1). Bezwaarschriften kunt u sturen naar:

 • De burgemeester van Amsterdam
 • afdeling DJZ
 • Postbus 202
 • 1000 AE Amsterdam

Uw bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;
 • de motivering van uw bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Bij grote spoed kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - vragen om een zogeheten voorlopige voorziening en schorsing van dit besluit. Daaraan zijn wel kosten verbonden. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij:

 • De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
 • Postbus 75850
 • 1070 AW Amsterdam

Downloads