Aanvraag evenementenvergunning Pride Amsterdam 2019

11 maart 2019

Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend om van 27 juli t/m 4 augustus de Pride Amsterdam 2019 te organiseren. De burgemeester stelt belanghebbenden die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Zij kunnen dit doen tot en met 9 april 2019 bij het Evenementenbureau van de Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, of via e-mail: evenementenbureau@amsterdam.nl.

Wie moeite heeft met het schriftelijk indienen van zijn zienswijze, kan ook mondeling reageren. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het gemeentelijke telefoonnummer 14 020 en vragen naar mevrouw J. Brunsting van het Stedelijk Evenementenbureau.

Deze vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente in samenwerking met adviespartners, zoals politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten. De uiteindelijke vergunning wordt uiterlijk zes weken voor de start van het evenement afgegeven en gepubliceerd. Net als voorgaande jaren zal er tijdens de Pride Amsterdam extra inzet gepleegd worden op het voorkomen van (zwerf)afval, schoonmaak en handhaving op wildplassen. Daarnaast zal in de voorbereiding van de Pride 2019 door de stichting en gemeente in gezamenlijkheid extra ingezet worden op het inperken van geluidsoverlast en onvergunde commerciƫle activiteiten op het water en op de kade.

Zie ook: www.pride.amsterdam