Pad tot huidige pagina

Ontwerpbesluit zienswijze

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit dan kunt u, gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling.

Stuur uw zienswijze naar:

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West

Postbus 2003, 1000 CA AMSTERDAM

Of per mail naar: informatiebeheer.nieuwwest@amsterdam.nl.

Vermeld in uw zienswijze altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening;
  • het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit;
  • indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient;
  • waarom u een zienswijze indient;
  • dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het stadsdeel. Dit kan op maandag t/m vrijdag zie contactgegevens.